Proje»IR

IR

Astronomide Kızılötesi Bölgesinin Tanımlanması

Tayf BölgesiDalgaboyu Aralığı
(μm)
Sıcaklık
(oK)
Gözlenecek Nesne
Yakın IR(0.7-1.0) - 5.0740 - (3000-5200)Soğuk kırmızı yıldızlar; Kırmızı devler; Yüksek kızılakaymalı patlamalar; Gökadalar; Evrenin ilk zamanları; Toz saydamdır
Orta IR5.0 - (25-40)(92.5-140) - 740Gezegenler; KY'lar; Küçük gezegenler; Öngezegensel disk; Toz yıldız ışığıyla ısınır
Uzak IR(25-40) - (200-350)(10.6-18.5) - (92.5-140)Gökadaların merkez bölgeleri; Çok soğuk moleküler bulutlar; Soğuk tozdan salma

Algılayıcılara göre Kızılötesinin Tanımlanması

Yakın IR0.7-1.0gözün tepkisinden silikona kadar
Kısa-dalga IR1.0-3.0silikonun düşüşünden MWIR atmosfer pencerine kadar
InGaAs 1.8'e kadar kapsar;
daha az duyarlı kurşun tuzları bu bölgeyi kapsar
Orta-dalga IR3.0-5.0atmosfer penceresiyle tanımlanır
InSb, HgCdTe ve parçalı olarak PbSe kapsar
Uzun-dalga IR8.0-12.0
7.0-14.0
atmosfer penceresi
HgCdTe ve mikrobolometrelerce kapsanır
Çok uzun-dalga IR12.0-30.0doped silikon ile kapsanır

Metal Kaplamaların IR'deki Yansıtıcılığı

Atmosferin Geçirgenliği ve Yansıtıcılığı


Bilinen bantlardaki Foton Akısı

Bantλc (μm)Akı @m=0 (Jy)KaynakGeçirgenlik
U0.361810(1) 
B0.444260(1) 
g0.523730(2) 
V0.553640(1) 
R0.643080(1) 
r0.674490(2) 
I0.792550(1) 
i0.794760(2) 
z0.914810(2) 
Kızılötesi bantlar   
J1.1-1.41600(3)Yüksek
H1.5-1.81080(3)Yüksek
K2.0-2.4670(3)Yüksek
L3.0-4.0  3.0-3.5: Normal
3.5-4.0: Yüksek
M4.6-5.0  Düşük
N7.5-14.5  8.0-9.0: Normal
10.0-12.0: Normal
Kalan: Düşük
Q17-25  Çok Düşük
Z28-40  Çok Düşük

(1) Bessel (1979)
(2) Schneider, Gunn, & Hoessel (1983)
(3) Campins, Reike, & Lebovsky (1985)